در این دسته بندی مقالات روز دنیا مربوط به زبان های برنامه نویسی، خطاهای برنامه نویسی و روش رفع آنها و … را قرار می دهیم.